Blockchain værdikæder i fødevaresektoren

Formålet med projektet er at afdække, hvordan blockchain-teknologi kan bidrage til vækst og beskæftigelse på fødevareområdet og forhindre plagiat.

ERfaringer

Bottom-up blockchain værdikæder i fødevaresektoren

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i denne afsluttende rapport.

Blockchain og fødevarer

Dette oplæg samler op på den viden, læring og inspiration, som blev bragt hjem til den danske fødevaresektor fra et projektbesøg til Silicon Valley den 12.-15. november 2019.

Når danske fødevarer af høj kvalitet skal ud i verden

Rapporten afdækker blockchainteknologiens anvendelsesmuligheder i fødevaresektoren

Projektet udføres af DTU Food i samarbejde med:
DTU Compute, DTU Skylab, Innovation Centre Denmark Silicon Valley og WeScale & Co.

Læs mere