Blockchain Economics for Business

Deltag i dette kursus om blockchain-løsninger til virksomhedsledere i små og mellemstore virksomheder


Kurset afholdes også den 6.-7. november 2020

Formålet med kurset er at give ledende medarbejdere i danske SMV’er forståelse for:

  • muligheder og begrænsninger ved kommercielle anvendelser af blockchain/DLT-løsninger.
  • at tænke disse ind i virksomhedens konkurrencemæssige og strategiske situation.
  • nøgleelementerne i en blockchain-løsning samt hvorledes disse underbygger den samlede forretningsmæssige løsning.Udbytte
De nævnte læringsmål operationaliseres ved, at deltagerne efter kurset forventes at have opnået viden på ledelsesniveau om:

  • Forhold omkring virksomhedsgrænser, der bliver mere og mere diffuse – herunder transaktionsomkostningsøkonomi
  • It-ledelse samt standardisering og anvendelse i forbindelse med blockchains
  • Motivationsmekanismers og økonomiske teoriers rolle for en vellykket implementering af en blockchain-økonomi
  • De teknologiske fundamenter for blockchain-systemer, og hvordan man kritisk kan analysere forskellige blockchain-implementeringer
  • Hvorledes de enkelte deltagere vil være i stand til at beskrive og diskutere deres individuelle rolle og muligheder og risici som innovative ledere i en globaliseret blockchain-økonomi.

De kursister, der ønsker det, kan aflevere en afsluttende rapport om, hvorledes de har tænkt sig at udnytte mulighederne.

Målgruppe
Målgruppen er medlemmer af ledergruppen, gerne chefer, i små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Indhold
Digital tankegang omkring proaktive, autonome decentrale systemer

Global status og tendenser omkring blockchain / DLT-systemer

Økonomiske og samfundsmæssige aspekter

DAO’er, smarte kontrakter og fremtiden for decentral værdiskabelse.
Udfordringer og muligheder for DLT-systemudvikling

DLT-strategier og risikostyring
Interoperabilitet mellem DLT-systemer og ældre systemer (legacy systems)

Juridiske aspekter ved DLT-systemer

Deltagernes egne overvejelser / udfordringer / muligheder

Undervisningen vil foregå på engelsk