Din vej til uddannelse og viden om Blockchain

Blockchain Academy Network

Industriens Fond har investeret 6,7 mio. kr. i Blockchain Academy Network: Et netværk, der opkvalificerer de danske erhvervsledere til en tid med en helt ny handelsteknologi.

Blockchain-teknologien rummer mange muligheder for at demokratisere markedskræfterne yderligere til gavn for danske virksomheder. Det er vigtigt at uddanne ledelsen i teknologiens muligheder og i de faktorer, der spiller ind, når man vælger en blockchain-teknologi.

blockchain academy network illustration

Et dansk samlingssted
med internationale ambitioner

Med etableringen af Blockchain Academy Network skabes et dansk samlingssted med blockchainteknologien som omdrejningspunkt. Projektet skal samle både danske og internationale erfaringer og bringe dem ud i dansk erhvervsliv gennem aktiviteter og uddannelsesforløb. På den måde kan danske virksomheder blive bedre rustede til at arbejde med teknologien og omsætte den til forretning!

formål

Kort fortalt skal projektet:

Levere

... uddannelses- og formidlingsaktiviteter, der bygger på valide cases og forskningsbaserede metoder til at opnå en konkret og værdibaseret tilgang til blockchain i dansk erhvervsliv.​

Etablere

...et tæt samarbejde med industri- og erhvervsorganisationer for at opnå rækkevidde og for at gøre uddannelsesaktiviteter og fremtidsscenarier så relevante og case-specifikke som muligt.​

Iværksætte

... netværksaktiviteter og indsamle erfaring og læring fra andre blockchain-projekter støttet af Industriens Fond. Det vil dels gavne de konkrete uddannelsesaktiviteter og dels bidrage til drøftelsen af fremtidige strategiske indsatser/uddannelsestilbud målrettet virksomhederne.​

Akademiet er en række uddannelsestilbud bygget op omkring Danmarks førende blockchaineksperter. Vi tilrettelægger undervisningsforløb, som vil løfte industriens og beslutningstageres viden og indsigt i de muligheder, som den nye teknologi kan tilbyde danske virksomheder.

Vi afholder blandt andet en række kurser målrettet topledelsen i danske virksomheder. Et andet af akademiets uddannelsestilbud er en række blockchain videoer, som er frit tilgængelige.

Academy

Målgruppen

Målgruppen for undervisningsforløbene er ledere og forretningsudviklere i alle danske virksomheder, hvor blockchain kan være relevant. Derudover vil der blive udbudt korte uddannelsesforløb til aktører i det organisatoriske, akademiske samt politiske miljø, der på forskellig vis kan påvirke udviklingen af et sundt økosystem omkring blockchain.

Blog

kontakt

Kontakt projektpartnere​

Industriens Fond støtter Blockchain Academy Network med 6,7 mio. kroner over 2 år.

Partnerkredsen bag Blockchain Academy Network er primært akademiske aktører samt blockchain-projektet Concordium. Samlet har de et solidt overblik over teknologiens teoretiske og praktiske vinkler, og flere af de involverede parter har hands-on-erfaring med blockchainprojekter.

Projektet udføres af Alexandra Instituttet i samarbejde med en række danske aktører. Besøg dem herunder.

Simon Østergaard

Fremtidsforsker & seniorrådgiver

Beni Issembert

chief marketing officer