Bottom-up blockchain-værdikæder i fødevaresektoren
AFRAPPORTERING

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i denne afsluttende rapport.