Blockchain og fødevarer
- Viden fra Silicon Valley

Dette oplæg samler op på den viden, læring og inspiration, som blev bragt hjem til den danske fødevaresektor fra et projektbesøg til Silicon Valley den 12.-15. november 2019.